ZWROT I WYMIANA

[BANER-WZ]

Zwrot

Każdy klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa Towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego magiccraft.pl, niezależnie od formy dostawy lub odbioru Towaru, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów odesłania Towaru do Sprzedającego; dodatkowych kosztów związanych z wyborem przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru w inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, stanowiących różnicę pomiędzy kosztem dostawy wybranym przez Konsumenta a kosztem najtańszym oferowanym przez Sprzedającego; kosztów związanych z odpowiedzialnością Konsumenta za zmniejszenie wartości Towarów będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy), składając oświadczenie w wersji papierowej lub elektronicznej w terminie czternastu dni od dnia objęcia Towaru stanowiącego przedmiot tej umowy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie oświadczenia przez Konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia klienta.

Formularz zwrotu towaru dołączany jest do każdego zakupionego produktu. Jest on również dostępny na stronie „Regulamin„.

Wymiana

Jeżeli Konsument zakupił towar, który po jego otrzymaniu okazał się nie odpowiedni, Konsument ma prawo dokonać wymiany na inny towar bądź ten sam spełniający jego oczekiwania. Wymianę należy dokonać, odsyłając nieodpowiedni towar wraz z dowodem zakupu. W formularzu należy podać nazwę towaru na jaki ma być dokonana wymiana.

Zwracany towar powinien zostać odesłany na adres: 

P.P.H.U. „G&M” Marcin Płatos

ul. Marcelego Karczemnego 4

26-605 Radom

Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych do paczkomatu.